Firma Hakkında


Migros, stratejileri ve misyonu doğrultusunda sürdürülebilir kalite ve sektörel öncülüğü sağlamak üzere; müşterilerine daima modern, güvenilir, ekonomik ve yüksek kalitede hizmet sunmaktadır. Migros Ticaret, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirilen beş Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahip İlk Gıda Perakendecisidir. Bu belgeler; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim SistemiTS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim SistemiTS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim SistemiTS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim SistemiTS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Migros, benimsemiş olduğu kurumsal değerler çerçevesinde, müşteri odaklılık, güvenilirlik, duyarlılık, liderlik, verimlilik ve yenilikçilik ilkeleri çerçevesinde, beklentileri karşılamayı değil, aşmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda da Kalite Yönetim Sistemi süreçleri ve prosesleri oluşturarak, ISO 9001 Kalite Yönetim sistemini kurmuştur. Kurulan sistem, 2005 yılında TSE tarafından onaylanarak ‘TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ Belgesi alınmıştır. Sertifikayı incelemek için tıklayınız ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Gıda güvenliğinde dünya standartlarını kendisine kılavuz edinen Migros’un hedefi; müşterilerinin koşulsuz güvenini sürekli kılmak için tüm ürünlerini sağlıklı bir ortamda sunmak, kalite ve ürün güvenliği ile ilgili tüm süreçlerde “Risk Yönetimi” yaklaşımı sergileyerek, tehlikelerin en aza indirilmesini sağlamaktır. Migros Ticaret bu kapsamda yürüttüğü çalışmalar sonucu, 2006 yılında “TS EN IS0 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesini almaya hak kazanmıştır. Sistem odağında, gıda güvenliği kontrollerini etkili ve dinamik bir yaklaşımla gerçekleştirmek, HACCP Tehlike Analizleri, Operasyonel Ön Gereksinim Programları ve Ön gereksinim Programlarının sistematik bir şekilde yönetimi ve kontrolü yer almaktadır. Sertifikayı incelemek için tıklayınız ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Migros Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu “Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” tüm müşteriler, tedarikçiler ve paydaşlar için, kılavuzluk prensipleri doğrultusunda şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, gizlilik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kurduğu sistemler bütünüdür. İletinin alınması, takip edilmesi, alındığının bildirilmesi, ilk değerlendirmesi, araştırılması, bilginin toplanması, iletinin analizi ve değerlendirilmesi, cevap verme, memnuniyet ölçümü süreçlerini kapsamaktadır. Migros, bu kapsamda 2013 yılında TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini almıştır. Sertifikayı incelemek için tıklayınız OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Migros Ticaret A.Ş., Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde , İş güvenliği kavramını kalite ve verimlilik ilkeleri ile birlikte oluşturur. Proaktif bir yaklaşım benimseyerek, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerini belirler, izler ve kontrol altında tutarak, sürekli iyileşme sağlar. İş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek amacıyla eğitimler düzenler. Migros bu çalışmalarıyla, kalite yolculuğunda bir adım daha atarak 2015 yılında “OHSAS18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesini almıştır. Sertifikayı incelemek için tıklayınız ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Migros Ticaret A.Ş. , gelecek nesillere daha sağlıklı, yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla; çevresel etkileri kontrol altında tutarak doğal kaynakların verimli ve tasarruflu kullanımına önem vermektedir. Migros tüm ilgili taraflarıyla birlikte, çevre performansını arttırmak, çevresel sorumluluklarını sürdürülebilmek, çevreye katkı sağlayacak sistematik bir anlayışla yönetimi sağlayabilmek amacıyla, Çevre Yönetim Sistemini kurarak, 2016 yılında "TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini" almıştır. Migros, yaşam döngüsü bakış açısıyla faaliyetlerinin çevre boyutlarını ve çevresel risklerini belirleyerek kontrol etmekte ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurları azaltmak için çalışmalarını yürütmektedir. Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırır. Migros, çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik projeleriyle çevre dostu bir şirket olarak toplumsal duyarlılığını ve sorumluluğunu gelecek nesillere taşır. Sertifikayı incelemek için tıklayınız

İnternet sitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez (cookie) kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz. Çerez ayarlarınızı değiştirmeniz halinde internet sitesinin bir takım özelliklerini kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Detaylı Bilgi